Çevre Politikamız

“Emza” olarak faaliyet gösterdiğimiz ve yaşam değerimiz olan coğrafyalarda çevre ile ilgili tabi olduğumuz tüm sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu bağlamda aşağıdaki hususların temini ve idamesini taahhüt ederiz.

• Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymayı,

• Bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,

• Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,

• Olası çevresel etkileri tasarım aşamasından ömür çevrimi sonuna kadar kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,

• Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı veya geri kazanmayı,
• Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmayı,

• Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini arttırmayı,

• Tüm paydaşlar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı, taahhüt etmektedir.

İSG Politikamız

“Emza” olarak “önce insan” anlayışını kendimize ilke edinerek faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda bu sorumluluğun bilincinde hareket etmeyi taahhüt ederiz.

• Yürürlükteki İSG mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uyarak iş sağlığı ve güvenliği için gerekli tüm önlemleri almak,

• Çalışanların kendi bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

• Önceden önlem alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak,

• Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmaktır.

“Büyük başarı kalpten gelir, beyinde büyür ellerden hayata akar”
Mümin Sekman